Polityka prywatności


Firma iKoncept Wojtek Sobczyński z siedzibą w Piasecznie przy ul. Rubinowej 31, właściciel serwisu iBeauty.pl (oraz serwisów: kosmetyki.iBeauty.p, przepisy.iBeauty.pl oraz miejsca.iBeauty.pl) postępuje zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i chroni prywatność oraz dane osobowe wszystkich użytkowników serwisu.

Serwis został skonstruowany w taki sposób, by nie było konieczne ujawnianie swoich danych osobowych. Zachęcamy jednak do zarejestrowania się w serwisie, w celu maksymalnego wykorzystania wszystkich udostępnianych funkcji. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Dane są wymagane w takich partiach serwisu, jak newsletter, rejestracja na forum i w bazach (przepisy, kosmetyki, miejsca), prowadzenie blogów, uczestnictwo w konkursach itp. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia korzystanie z elementów serwisu takich danych wymagających. Właściciel zastrzega sobie także prawo do zbierania danych osobowych w serwisie w sposób inny niż rejestracja użytkowników.

Wypełniając i przekazując za pośrednictwem internetu formularz rejestracyjny użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia regulaminu określającego zasady korzystania z naszego serwisu oraz niniejszą politykę prywatności i staje się stroną umowy (umożliwiającej korzystanie z serwisu) do realizacji której niezbędne jest gromadzenie i przetwarzanie przez iKoncept zawartych w formularzu danych. Ponadto użytkownik potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych. Dane zbierane są również przy okazji zapisywania się na newsletter (zgoda dorozumiana poprzez fakt udostępnienie adresu e-mail i potwierdzenia zapisania się na niego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) bądź w przypadku konkursu każdorazowo zbierane są na podstawie dobrowolnej zgody.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma iKoncept Wojtek Sobczyński z siedzibą w Piasecznie przy ul. Rubinowej 31. Dane przetwarzane są w celach, o których mowa w pkt. 3 niniejszej polityki prywatności.

Każdy użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby, a także prawo do usunięcia danych w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w społeczności iBeauty.pl. Może też w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa i zażądać usunięcia swoich danych i zaprzestania ich przetwarzania przez iKoncept. W tym celu zobowiązany jest przesłać drogą mailową na adres redakcja@ibeauty.pl wniosek o rezygnację z uczestnictwa, usunięcie swoich danych oraz zaprzestanie ich przetwarzania przez iKoncept z aktywnego adresu, który jest w systemie serwisu www.ibeauty.pl przypisany do danego użytkownika. Przesłanie takiego wniosku będzie równoznaczne z usunięciem danych użytkownika z bazy danych serwisu www.ibeauty.pl w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Usunięcie danych użytkownika nie skutkuje usunięciem z serwisu www.ibeauty.pl treści wygenerowanych przez niego.
Wszystkie zebrane przez iKoncept dane osobowe (czy to w formularzu rejestracyjnym, czy w inny sposób) są chronione i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem polskim w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zgromadzone dane stanowią wydzieloną bazę danych, która przechowywana jest na serwerach serwisu w strefie zabezpieczonej w odpowiedni sposób przed dostaniem się do niej osób niepowołanych. Właściciel serwisu zapewnia wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zabezpieczenia danych.

Dane osobowe powierzane właścicielowi są bezpieczne, będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie przez uprawnione do tego osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

Dane nie będą przekazywane, sprzedawane ani użyczane żadnym osobom postronnym, firmom ani instytucjom, za wyjątkiem sytuacji: gdy użytkownik wyrazi zgodę na udostępnienie tych danych oraz na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu w myśl obowiązującego prawa.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania ogólnych zestawień statystycznych dotyczących oglądalności serwisu i profilu demograficznego użytkowników współpracujących z właścicielem firmom i agencjom badawczym. Zapewniamy, że udostępniane dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników.

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty i przechowywane na jego dysku. Nie są one szkodliwe ani dla komputera, ani dla przechowywanych na nim danych. Zawarte w nich zawarte informacje są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, m.in. do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła; do tworzenia statystyk oglądalności; do tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby itp. Dzięki tym plikom możemy też określić, które miejsca naszego serwisu są atrakcyjne dla naszych użytkowników - to z kolei pozwoli nam rozszerzać i modyfikować stronę tak, aby jeszcze lepiej odpowiadała ich potrzebom.

Zawartość plików cookies nie pozwala natomiast na identyfikację użytkownika, za ich pomocą nie są też przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zapis tych plików nie umożliwia też ani właścicielowi serwisu, ani osobom postronnym dostępu do prywatnych komputerów użytkowników.

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies - może to jednak spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług serwisu iBeauty.pl. Poza tym każdy użytkownik może ręcznie usunąć pliki z przeglądarki - wystarczy je wykasować z listy tymczasowych plików internetowych.

Jednocześnie zaznaczamy, że właściciel nie odpowiada za stosowanie cookies na innych stronach internetowych dostępnych dlaużytkowników dzięki linkom umieszczonym na naszej stronie.

W serwisie oprócz plików cookies zbierane są również adresy IP użytkowników, gromadzone na podstawie logów dostępowych. Podobnie jak pliki cookie, są one wykorzystywane głównie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania serwisu. Numery IP mogą być udostępnione organom prawnym w myśl art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Zapisując się na newsletter iBeauty.pl (wymagane jest do tego tylko podanie swojego adresu mailowego), użytkownik zgadza się tym samym na otrzymywanie tą drogą także mailingów zawierających treści reklamowe zlecających to nam firm komercyjnych.
Firmy zlecające nam komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych iBeauty.pl. Mailingi te będą wysyłane wyłącznie do tych osób, które na stronie serwisu wyraziły chęć otrzymywania naszego newslettera.

Dane osobowe podawane przez użytkowników przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, wypowiedzi na forum, komentarzy w bazach itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających nasz serwis. Firma iKoncept nie ma możliwości zabezpieczenia tych użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które mogą wykorzystać te dane np. do przesłania Wam własnych informacji. Dlatego dane te nie podlegają polityce prywatności.

iKoncept zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji regulaminu na stronie www.iBeauty.pl. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzone zmiany i nie wymaga jego odrębnej zgody.